🚀Billig Levering til DK, NO og SE

Kvalitetsmasker(8 items)

Anbefalinger om smitteforebyggelse er suppleret med udvalgte situationer, hvor man kan bruge mundbind for at beskytte andre

Sundhedsstyrelsen har opdateret de generelle anbefalinger for, hvordan man forebygger smittespredning med ny coronavirus. Anbefalingerne indeholder nu også information om, at man kan bruge mundbind kortvarigt i helt særlige situationer for at beskytte andre mod ny coronavirus.

WHO offentliggjorde i juni måned opdaterede anbefalinger om brug af mundbind i forbindelse med COVID-19. WHO anbefaler, at de enkelte lande overvejer brugen af mundbind i udvalgte situationer, på baggrund af det nuværende vidensgrundlag, viden om smitteforhold samt muligheden for at efterleve de øvrige anbefalinger.

Sundhedsstyrelsen har på baggrund af WHO's anbefalinger vurderet brugen af mundbind igen. Vurderingen er fortsat, at man generelt godt kan bevæge sig i det offentlige rum uden at bruge mundbind. Der er dog nogle særlige situationer, hvor man ikke kan overholde de generelle anbefalinger, og hvor mundbind kan bruges i stedet.

”Mundbind kan bruges til at beskytte andre i nogle særlige situationer, hvor de andre redskaber til at forebygge smitte ikke rækker. Vores væsentligste anbefaling er, at hvis man er smittet eller kunne være smittet med COVID-19, så skal man isolere sig. Når man skal til sygehuset for at blive testet, kan man ikke holde sin isolation imens. Derfor anbefaler vi, at man i den situation tager mundbind på,” siger konstitueret vicedirektør Helene Probst.

Det kan derfor være en god ide at købe nogle mundbind og have dem liggende derhjemme, hvis man skulle komme i en situation, hvor man får brug for et mundbind fx i forbindelse med test. Samtidig er det vigtigt, at man ved, hvordan mundbind bruges rigtigt. Ellers har de ikke den rette effekt og kan udgøre en øget smitterisiko. Sundhedsstyrelsen har derfor udarbejdet en ny pjece, der beskriver, hvordan man bruger mundbind.

”Hvis og når man bruger mundbind, så er det vigtigt, at man bruger dem rigtigt. Ellers mister de deres funktion, så man kan risikere at smitte andre eller sig selv, selv om hensigten er det modsatte. Man skal blandt andet være opmærksom på håndhygiejne, når man tager mundbindet på, og man skal huske at skifte det,” fortsætter Helene Bilsted Probst.

Sundhedsstyrelsen vil fortsat løbende vurdere brugen af mundbind. Vurderingen er afhængig af niveauet af smittespredning i samfundet og den generelle mulighed for at overholde de øvrige anbefalinger fx muligheder for at opretholde afstand i det offentlige rum.

”Mundbind skal ses som et ekstra redskab i værktøjskassen. Der er andre mere effektive redskaber i værktøjskassen fx at selvisolere når man er syg, at holde 1 m afstand og overholde god hygiejne. Men vi skal løbende vurdere, om der er situationer, hvor mundbind kan være relevant,” siger Helene Probst.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en pjece om de særlige situationer, hvor man kan bruge mundbind, og en plakat om, hvordan man anvender mundbindet korrekt. Det er blandt andet vigtigt at mundbindet skiftes ofte, og at man kun bruger dem én gang.

Mundbind og særlige situationer

De særlige situationer, hvor du kan bruge mundbind for at beskytte andre, er:

  • Hvis du er smittet eller har symptomer på COVID-19 og skal bryde din selvisolation for at transportere dig til og fra sygehuset
  • Hvis du er på vej hjem fra fx lufthavnen efter en rejse i et højrisikoområde i udlandet og skal i selvisolation
  • Hvis du er nær kontakt til en, som er smittet, og skal bryde selvisolation for at transportere dig til og fra test
  • Hvis du er pårørende og ikke kan holde afstand til en person i øget risiko, fx ved behov for pleje og omsorg

COVID-19: Forebyggelse af smittespredning

Sundhedsstyrelsen har løbende opdateret anbefalinger om forebyggelse af smittespredning i takt med at der er fremkommet viden om COVID-19, og at internationale anbefalinger er blevet opdateret.

I dette dokument samler vi en række generelle anbefalinger for forebyggelse af smittespredning. Sigtet med anbefalingerne er todelt: at forebygge generel smittespredning i samfundet, og dermed fastholde vores kontrol over epidemien, samt at forbygge den konkrete smitte fra person til person, og dermed beskytte den sårbare.

Anbefalingerne bør tilpasses situation og risiko, herunder også særlige forhold hvor der bør følges et forsigtighedsprincip. Det skal samtidig understreges, at anbefalinger skal ses som faglige sigtelinjer, der skal implementeres indenfor gældende love og regler, og i takt med den faseopdelte og gradvise åbning, der besluttes politisk.

Afsnit

1. Baggrund og formål 1.1. Hvordan smitter ny coronavirus?

2. Anbefalinger 2.1. Isolation og opsporing af nære kontakter 2.2. Hosteetikette 2.3. Håndhygiejne 2.4. Kontaktpunkter 2.5. Fysisk afstand og reduceret kontakt 2.6. Brug af barrierer i form af skærme, ansigtsdækkende visir og mundbind i det offentlige rum

3. Vil du vide mere?

Versioner

Version 2: 9. juli 2020 (aktuel version)

Ændringer i version 2 i forhold til version 1:

  • Ændret opsætning og udvidelse af eksempler, der kan give inspiration til smitteforebyggelse i praksis
  • Tilføjelse af et afsnit omkring smitteveje for ny coronavirus
  • Tilføjelse af et afsnit om isolation og nære kontakter
  • Udvidelse af afsnittet om brug af barrierer i form af skærme, ansigtsdækkende visir og mundbind i det offentlige rum, herunder tilføjelse af anbefalinger til brug af mundbind

Version 1: 10. maj 2020

Afsnit 

1. Baggrund

2. Formål og afgrænsning

3. Anbefalinger 3.1. Håndhygiejne 3.2. Kontaktpunkter 3.3. Hosteetikette 3.4. Fysisk afstand og reduceret kontakt 3.5. Barrierer

Sådan bruger du et mundbind

1. Før: Vask hænder eller brug håndsprit 2. Find forsiden. Det er som regel den farvede side 3. Dæk næse og mund med mundbindet og fastgør det bag ørene 4. Sørg for, at mundbindet sidder helt tæt til dit ansigt 5. Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte og altid, hvis det er vådt eller beskidt 6. Når mundbindet skal af, skal du tage fat i elastikkerne og ikke røre selve mundbindet. Smid det ud med det samme 7. Efter: Vask hænder eller brug håndsprit   Husk, at det bedste du kan gøre for at undgå smitte, er at følge Sundhedsstyrelsens generelle råd. Mundbind kan i særlige situationer bruges som ekstra beskyttelse til at undgå smitte - hvis det anvendes korrekt.   Brugervejledning_type_2_mundbind (1) Brugervejledning Medicinske mundbind (WHO Video) https://youtu.be/ciUniZGD4tY

Kurv

×

Powered by: Shopland.dk